เกี่ยวกับโครงงาน

คณะผู้จัดทำ
1)ชนาพร  นาคพุทธ #3
2)ณัฐนิชา  เล็งวิทยา#6
3)ปุษฎี  ฐิติวัฒนากร#7
4)วศินี  จิตตภิรมย์#17
5)ดวงพร  สีสุข#28
ชั้น ม.5.10

หลักการและเหตุผล

       เนื่องจากปัจจุบันมีีประชากรโลกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  แต่ทรัพยากรที่มีอยู่นั้นมีจำนวนจำกัด  สินค้าต่างๆจึงมีราคาเพิ่มขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทางผู้จัดทำโครงงานจึงตัดสินใจนำเสนอแนวคิดการประหยัดค่าใช้จ่าย  โดยนำสิ่งของต่างๆรอบตัวที่มีอยู่แล้วมาใช้ใหม่หรือนำมาปรับปรุง แล้วนำเสนอผ่านเว็บบล็อก โดยจะมีการบอกขั้นตอนการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถใช้เวลาว่างร่วมกับผู้อื่น สร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เหมือนใคร  และสามรถนำไปใช้เป็นทักษะในชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์

1.เพยแพร่วิธีการนำสิ่งของต่างๆมาประดิษฐ์เป็นของชิ้นใหม่ ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง

2.ได้รู้จักการประหยัด ไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ แต่สามารถประยุกต์ของที่มีอยู่แล้วมาใช้ใหม่ได้

3.ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4.สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: